Rozpoczęcie prac Badawczo-Rozwojowych w Airotec Sp. z o.o.

Z dniem 01.02.2021 spółka Airotec rozpoczęła projekt badawczo-rozwojowy pt. “Opracowanie innowacyjnej technologii kontrolno-pomiarowej do obsługi wzrokowych pomocy nawigacyjnych przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego”. Głównym przedmiotem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego umożliwiającego świadczenia usług inspekcji wzrokowych pomocy nawigacyjnych na lotniskach z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (BSP) oraz oprogramowania opartego o technologię przetwarzania i analizy obrazu. Rezultatem …

Rozpoczęcie prac Badawczo-Rozwojowych w Airotec Sp. z o.o. Read More »